Адрес: BURST-B2AS-QQSA-B7BJ-6LL7D

Как работи


Характеристики

 • Минимум изплащане е 20 BURST
 • Таксата на пула за администрация и поддръжка е 0%
 • Таксата за транзакция е 1 BURST (или минимума изискуем от мрежата)
 • Изплащането става автоматично, когато пула има позитивен баланс
 • Споделяния за текущ блок (60%)
 • Стойността на дяла (Share) се намаля с 50 % за блок
 • Ако пула не спечели текущият блок, историческите дялове (Historic shares) на миньорите се намалят с 50% за всеки неспечелен блок. Тези дялове се изчисляват на база подадени DEADLINES от последни 500 блока. Когато пула има позитивен баланс, всички дялове се сумират. Изплащането е пропорционално на сумата от всички дялове притежавани от миньорите към момента на изплащане.

 • Стойността за завършване на блока е 4
 • Изплащането се извършва след като спечеленият блок е получил 4 потвърждения от мрежата

 • Минимум DEADLINE приеман от пула е 7776000 секунди (90 дена)
 • Дялът в % за всеки миньор се изчислява на база пратените от него DEADLINES, съгласно формулата:
  дял = 1000 / ( NetDiff * Deadline + 1 ) 0.75, където
  NetDiff (трудността на мрежата) се изчислява Block0-BaseTarget / Block#N-BaseTarget